Familieopstelling

Je bent deel van een geheel

Soms overstijgen je klachten jouw individuele geschiedenis. Het kan zijn dat ze verbonden zijn met blokkades in je familiesysteem, soms generaties terug. Dan kan een familieopstelling uitkomst bieden.

Deze methode gaat uit van het volgende:

- iedereen heeft recht op een plek in de familie, ook overledenen
- er is balans tussen geven en nemen
- er is een juiste tijdsvolgorde (bv. komen eerst ouders dan kinderen)

Een onbalans is bijvoorbeeld zichtbaar bij ongemakkelijke verhoudingen binnen een gezin of familie. Elke vorm van onbalans heeft zijn weerslag op iedereen in de familie. Je kunt verstrikt raken in de dynamiek van het systeem (familie), vaak zonder dit te beseffen. Misschien omdat je loyaal bent of omdat dit levenslot jou toevalt. Een dynamiek is bijvoorbeeld een patroon van zwijgen, weglopen, iets dragen voor iemand anders omdat hij het zelf niet kan.

Via een familieopstelling wordt de dynamiek weer zichtbaar. Het is zo hartverwarmend om te zien dat door soms een kleine verandering aan te brengen er weer ontspanning komt en je energie weer vrijer kan stromen. Een mooi moment dus om je `oude verhaal` te herzien.

Een familieopstelling is in eerste instantie voor jezelf bedoeld om weer helderheid te krijgen of om een eigen thema uit te werken.


Een opstelling biedt geen bewijs, maar laat wel zien wat er aan de hand is.