Visie

Zo binnen, zo buiten; wat in het groot is, is ook in het klein.
Ik ben ervan overtuigd dat er veel meer is dan wij met ons verstand kunnen bevatten. En zie het als uitdaging van deze tijd om daar steeds meer op te gaan vertrouwen.

De wereld verandert.
Overal ondergaan mensen langzamerhand veranderingen in het bewustzijn, ook al zijn deze niet direct merkbaar. Het wordt duidelijk dat de materiele werkelijkheid ons geen blijvend houvast meer biedt. De oude manier van denken werkt niet meer.

De beste weg voor houvast is de weg naar binnen.
Vrede sluiten met jezelf geeft je niet alleen een goede basis, maar biedt ook ruimte voor liefde, stilte, begrip en toegang tot een innerlijke wijsheid. Verbinding terugvinden in jezelf betekent ook je kunnen verbinden met de wereld om je heen.
Dat is het nieuwe eenheidsbewustzijn waar we naar toegroeien. Uiteindelijk draait alles om bewust zijn, de essentie van het leven en de essentie van wie jij bent.

Voor mij schuilt de verwondering in gewoon zijn met wat er nu is, leven in aandacht. Dan zijn er zoveel openingen waar het licht doorheen schijnt.

Beseffen dat je leeft betekent voor mij
een bewust levende mens die zich verbonden voelt met zichzelf, anderen en alles om hem heen.